Zorg voor wie je lief is Vergoedingen

Nieuw
€ 0,00

In deze module leer je meer over de financiering van zorg en de vergoeding van hulpmiddelen.

Zorg kost geld. Gelukkig is er in Nederland het één en ander geregeld om te zorgen dat iedereen de basiszorg kan betalen. Maar wat is er eigenlijk geregeld? Kun je ook zorgen voor iemand die je lief is als je zelf niet veel geld hebt? Welke vergoedingen zijn er voor de zorgvrager en welke vergoedingen zijn er eigenlijk voor jou? Dat leer je in de module 'Vergoedingen' van de online cursus 'Zorg voor wie je lief is'. Dit is een 1 uur durende online cursus die je kan volgen waar en wanneer je maar wilt.

Inhoud

In de module leer je meer over financiering van zorg en vergoeding van hulpmiddelen, zodat de drempel met betrekking tot het aanvragen van vergoedingen verlaagd wordt. Voordat je zorg biedt, weet je met welke financiële gevolgen te maken (kunt) krijgen en waar je aanspraak op kunt maken.

Wetten en regels over vergoedingen

In de wet is vastgelegd wie er op welke vergoeding van zorgkosten recht heeft en wanneer. Er is ook vastgelegd hoe iemand aanspraak kan maken op bepaalde vergoedingen. De volgende wetten en regels die over vergoedingen gaan als je zorg draagt voor de ander, zijn: Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet Maatschappelijke ondersteuning.

Informatie of hulp krijgen
Als mantelzorger of zorgvrager kan je behoefte hebben aan extra informatie of hulp. In de online cursus wordt ook aandacht besteed aan waar je terecht kan voor meer informatie of hulp.

de Cursus wordt gegeven door Livis! 

Gratis Pratijk dag: Wordt gegeven door Stichting EHBO Posten Leeuwarden. een Helpende Zorg en Welzijn begeleid deze Pratijkdag.

Deze cursus wordt vanaf Februarie 2024 door ons vergoed.